Husk at få renset tagrende

Som lykkelig husejer er der konstant en masse praktiske opgaver, du skal tage dig af. Der er nogle inde i huset, og der er nogle uden på huset, og der er nogle omkring huset.

En af disse mange opgaver er, at tagrenderne skal renses.

Regnvand skal kunne rende frit

Tagrenderne skal være så rene, at regnvand og smeltevand frit kan rende ned i nedløbsrøret. Kan det ikke det, så kan det tilbageblivende vand forårsage større skader på selve tagrenden, og i værste fald kan dette føre til, at husets sokkel tager skade.

Tagrenden kan tage skade

Hvis tagrenden konstant står under vand, kan den blive porøs og ikke længere være så god til at holde på vand.

Når det bliver frost, vil vandet fryse til is, og tagrenden vil få frostskader i form af revner.

Tagrender, der har fået revner, vil lække, således at den ikke længere kan holde vandet inde.

Nedløbsrøret kan også tage skade

Hvis nedløbsrøret er stoppet til, kan vandet ikke frit rende ud. Det vand, der står i nedløbsrøret kan selvfølgelig forårsage de samme skader, som kan ske på tagrenderne.

Frostskader er i det hele taget noget skidt for tagrender og nedløbsrør.

Når regnvandet ikke kan opsamles

Bliver regnvandet forhindret i at blive opsamlet og videreført via tagrenden til nedløbsrøret i en vis fart, så vil det finde andre veje nedad.

Det bliver så ud over kanten på tagrenden. Så kan vandet komme væk, men det er ikke så hensigtsmæssigt, at det render ned ad murværket. Det kan nemlig tage skade af for meget konstant vand.

Nede ved jorden kan al den ekstra vand ramme soklen eller sive ned til soklen eller kælderen. Og det er også noget skidt.

Tagrendens ene opgave er jo netop at holde den megen vand væk fra huset.

Hvem kan rense dine tagrender?

Foretrækker du at lade professionelle folk tage sig af det der med at rense tagrender, så er der flere, der kan klare den opgave.

Skal det gøres efter alle kunstens regler, kan du med fordel kontakte Algespecialisten for en pris, som er eksperter i blandt andet at rense tagrender og nedløbsrør.

Når dygtige fagfolk rykker ud, så kan du være sikker på, at opgaven bliver løst til UG.

Hvor tit skal tagrender renses?

Bliver de renset grundigt, så behøver tagrender kun at blive renset en gang om året. Det gøres helst om efteråret, når bladene er faldet af træerne – og inden frosten sætter ind.

Det er det mest optimale tidspunkt at få det gjort på.

Bor du i et område, hvor der er ekstra meget løvfald, eller har der været en streng storm, så kan det være nødvendigt med en ekstra gang rensning.

Tegn eventuelt et abonnement

Kontakt gerne Algespecialisten for en aftale om et besøg og et overslag over prisen. Når aftalen er i stand, så kunne det måske være en god idé at tegne et abonnement på tagrenderensningen.

Så kører det bare, og du behøver slet ikke at tænke mere over, hvornår det er tid til at rense tagrender. Du har jo så meget andet at tænke på i forhold til at holde dit hus.

Du kan udvide aftalen

Hos Algespecialisten tilbyder de andre typer af udendørs arbejde. De kan for eksempel være dig behjælpelig med rensning af fliser og af tage. De er også eksperter i vask af solcelleanlæg og i facaderens.

De spænder således over en række trælse, men nødvendige opgaver, som de gerne rykker ud og ordner for dig.

Du kan med fordel udvide din aftale med dem til også at omfatte en eller flere af de nævnte opgaver. Lav en aftale om en pakkeløsning, der passer perfekt til dig og dit hus.

Author: admin